RÓŻOWY ŚLEDŹ | Po raku | kontakt@rozowysledz.pl
Co się stało

Oto ja

prawdziwa, której szukałam tyle lat. Ja, która w końcu chce żyć po swojemu […]