RÓŻOWY ŚLEDŹ | Po raku | kontakt@rozowysledz.pl
Co czuję

Cierpienie

W Polsce większość z nas woła „o Jezu!” gdy cierpi. W różnych modyfikacjach.  […]