RÓŻOWY ŚLEDŹ | Po raku | kontakt@rozowysledz.pl
Co czuję

Cierpienie

W Polsce większość z nas woła „o Jezu!” gdy cierpi. W różnych modyfikacjach.  […]

Co czuję

Płaczę

Gdy dziecko płacze, ociera się mu łzy. Gdy dorosły płacze, mówimy „nie płacz”. […]