RÓŻOWY ŚLEDŹ | Po raku | kontakt@rozowysledz.pl
Co robię

Żyję bardziej

Oczywiście, że bywają momenty, kiedy myślę czy to już. Wszyscy pacjenci onkologiczni umieją […]